Inger Lise Innerdal og Otto Teksum Lund bruker det meste av fritiden til å bestige små og store, kjente og ukjente fjell i Norge. Vi er bosatt på Oppdal ei flott fjellbygd lengst sør i Sør Trøndelag. Store deler av kommunen strekker seg innover Dovrefjell, Trollheimen og østfjella. Oppdal ligger sentralt til hvis man har «lidenskapen» fjell og friluftsliv. Rondane, Jotunheimen og kystnære strøk nåes i løpet av et par timer.

I 2006 startet vi «jakten» på høyeste punkt i alle norske kommuner (totalt 432 stk) fullført i 2009. Fortsatte med å bestige alle landets øyer høyere enn 100 meter (totalt 400 stk) fullført i 2012. Ellers har det blitt et stort antall varierte turer landet rundt. Det viktigste er å ha et mål uansett lengde eller høyde.

For tiden samler vi på høyeste punkt i Norges 37 nasjonalparker og Norges 34 vernede varder. Vi er også ivrige samlere av norske fjell med en primærfaktor på over 500 meter (913 stk) hvor det ikke er så viktig å fullføre.

Våre to første bøker Norges Beste Toppturer og Norges Beste Kremtopper ble utgitt gjennom Gyldendal forlag i 2013 og 2016.